Följande priser kommer att ligga till grund för förnyelsen av vårt Adobe VIP-avtal. Observera att priserna är baserade på dagens Euro-kurs och kan komma att förändras vid fakturatillfället:

Namngivna användarlicenser:
CC for Enterprise (tidigare Teams): 3 289:-/anv/år
Premiere Pro for Enterprise: 1 446,41/anv/år
Dreamweaver for Enterprise: 1 446,41/anv/år
Illustrator for Enterprise: 1 446,41/anv/år
Indesign for Enterprise: 1 446,41/anv/år
Photoshop for Enterprise: 1 446,41/anv/år

SDL
CC for Enterprise: 1 839,90/st/år

Det har skett en prisökning av Adobelicenserna, vilket leverantören inte har kommunicerat ut, utan det uppdagades nu när förnyelsen ska genomföras. Har ni behov av att returnera någon licens från förnyelsen går detta att göra inom 30 dagar efter fakturadatum.
Vi håller för närvarande på att se över alternativa programvaror till Adobe Photoshop, Illustrator, och InDesign. Vi kommer inom kort att gå ut med en enkätundersökning för att se över behovet av alternativ till dessa Adobe produkter.

Observera att köpstoppet av Adobe CC fortfarande gäller. Vi återkommer med information när köpstoppet hävs.