Under våren och sommaren har IT-avdelningen arbetat för att förbereda infrastrukturen inför övergången till SAS Viya.

Från vecka 36 och några veckor efter det kommer två utbildningstillfällen att erbjudas dig som användare av SAS. Fokus kommer att ligga på ny funktionalitet i SAS Viya. Det har även inkommit önskemål om utbildningsbehov inom områden som dataanalys/modellering samt visualisering och rapportering, och detta är också fokusområden under utbildningstillfällena.


Flytt av data från SAS till SAS Viya

Migrering (flytt av data) sker under utbildningstillfället, och det är därför mycket viktigt att du deltar på ett av utbildningstillfällena.  Data skapat i nuvarande SAS 9.X kommer att flyttas över till den nya plattformen SAS Viya och för att få hjälp med migreringen måste alla SAS-användare ta del av utbildningen.

Utbildningstillfället kommer även att spelas in för att skapa möjlighet, för de som inte har möjlighet att gå utbildningen, att ta del av informationen vid ett senare tillfälle. 
Datum för utbildningen kommer att kommuniceras ut inom kort. Du kommer då även att få mer information om innehåll och hur du anmäler dig.


SAS 9.X upphör att fungera 30 september

Migreringen över till SAS Viya beräknas vara slutförd i slutet av september då nuvarande SAS 9.X kommer upphöra att fungera den 30 september.
Mer information om SAS Viya hittar du här