SU har tagit beslut om att ersätta SAS 9.4 med SAS Viya som är nästa generations plattform. Just nu pågår en upphandling av SAS Viya och den beräknas vara slutförd i mitten av december 2019.

I början av 2020 kommer ett projekt att genomföras för att kartlägga användningen av SAS 9.4 (gäller även till viss del JMP). Utkomsten av kartläggningen kommer sedan att ligga till grund för införandet av SAS Viya som beräknas vara slutfört under våren 2020. Under införandet av SAS Viya kommer SAS 9.4 fungera som vanligt t.o.m. 2020-05-31.

Vill du ha mer information om SAS Viya, kan du läsa det här.