Vi har tidigare informerat om att utbildningarna för SAS Viya kommer att ske efter vecka 36. Men på grund av vissa omständigheter, som har varit utanför vår kontroll, behöver vi skjuta på utbildningstillfällena. Planen är att dessa utbildningar kommer att genomföras någon gång i början av oktober, mer information om exakta datum kommer inom kort.

De nuvarande licenserna (SID-filerna) som var giltiga t o m 30 september har vi fått förlängda t o m 31 oktober.