Eftersom Office 365 är en molntjänst måste man vara medveten om vilken typ av information som lämpar sig för lagring i molnet, särskilt med tanke på att vi är en statlig myndighet. För studenterna är det skillnad, eftersom universitetet inte har ansvar för deras information, utan endast vidareförmedlar tjänsten Office 365 till dem.

I dagsläget kan vi inte kan erbjuda Office 365 till anställda p.g.a. oklarheter i licensavtalet med Microsoft. Förutom licensavtalet måste vi följa gällande lagar och regler, bland annat dataskyddsförordningen (GDPR). Universitetsjuristerna är inkopplade och fortsätter att arbeta med frågan, men när arbetet kommer att vara avslutat kan vi i dag inte säga.