Den sista april löper vårt nuvarande licenspartneravtal med Dustin ut. Inköps- och upphandlingssektionen annonserade i februari en ny upphandling för ramavtal för ny licenspartner.

Just nu pågår utvärdering av de anbud som har kommit in, och planen är att tilldelningsbeslutet ska tas den 1 april. De leverantörer som har lämnat anbud kommer då att ha till den 11 april att begära ut dokument för en eventuell överprövning av tilldelningsbeslutet. Vår förhoppning är att ingen överklagan sker och att vi kan ingå avtal med den nya leverantören/licenspartnern den 11 april som då kommer att gälla fr o m 1 maj.