Den 10 oktober 2017 upphörde supporten för Microsoft Office för Mac 2011, vilket betyder att inga säkerhetsuppdateringar kommer skickas ut efter det datumet. Att använda sig av en osupportad version kan leda till att IT-säkerheten påverkas negativt varför det är en stark rekommendation att byta till den senaste versionen.

Microsoft Office ingår i IT-accessen, och om du använder Arbetsplatstjänsten kan du kontakta Helpdesk får du hjälp med installationen av det nya Office paketet. Du som inte använder Arbetsplatstjänsten kan ta kontakt med din lokala licensansvariga för installationshjälp.