Vi har nu fått tillgång till en s.k. free minor revision av Gaussian 16 och GaussView 6. Uppdateringen heter Gaussian 16, Revision C.01, och GaussView 6.1.1, TCP-Linda 9.2, and GMMX 3.1.

För Release Note se här.

Uppdatering och installationfiler finns nu tillgängliga på download.su.se/dsa.