IT-avdelningen avråder för närvarande från att uppgradera till eller uppdatera något som har att göra med Adobe CC 2019 då det är en molntjänst. De kommande stora förändringarna i Adobes licensmodell gör att ytterligare utredning behöver göras innan uppgradering kan genomföras. Avvakta därför med att uppgradera – mer information kommer!

Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta licensfunktionen via Serviceportalen.