Migreringsarbetet för Adobe CC har under en längre tid stött på en hel del utmaningar vilket dessvärre har skapat förseningar. Migreringsprojektet har haft kontinuerlig dialog med Adobe för att komma till rätta med utmaningarna, och det Adobe nu kan erbjuda är en förlängd migreringsperiod. 

Detta innebär att samtliga nuvarande installationer kommer att fungera ytterligare 60 dagar (fr. o. m. 2019-10-23).
Innan vi kan påbörja arbetet med av- och ominstallation måste en del andra problem lösas. Det gör att vi måste förlänga köpstoppet ytterligare, men det är svårt att säga hur länge köpstoppet kommer att vara.

Migreringsprojektet arbetar, tillsammans med Adobe, för att komma till rätta med de utmaningar som återstår. Målsättningen är att det ska vara klart så fort som möjligt. Mer information kommer inom kort.

Har du frågor kring migreringen kan du maila dem till itam-it@su.se.