Den tidigare informationen, som Adobe kommunicerade ut, var att vi under resterande tid på avtalet (t o m 30 september), kan köpa samtliga Adobe CC licenser. Vi har nyligen fått information om att det finns begränsningar i detta. Vi kommer fortsättningsvis att kunna köpa hela sviten (CC for Teams), men däremot kommer de enskilda produkterna att sluta säljas (som ex. Photoshop CC, Illustrator CC, och Indesign CC).

Priset för CC for Teams kommer även att öka med ca 10 % fr o m 1 februari.

Om behov finns av en enskild produkt behöver en beställning läggas senast sista januari. Kom dock ihåg att det är billigare att köpa hela sviten om en användare har behov av fler än en enskild produkt.