Vi vill först påminna om att samtliga installationer som idag har den gamla licensformen ”Device” behöver avinstalleras. Om du i avstämningen har meddelat att licensen ska förnyas samt då även konverteras över till namngiven användarlicens eller SDL, behöver en ominstallation ske. Detta behöver genomföras under oktober månad för att undvika avbrott i användarnas nuvarande installationer. För närvarande har vi stött på ett par hinder som försenar det nuvarande arbetet att komma vidare, och med tanke på detta kan vi i dag inte säga ett exakt datum för när av- o/e ominstallationen kan påbörjas. Följande är de största hindren för migreringsarbetet:

Adobe har inte lyckats att förmedla korrekta priser för förnyelsen gällande Adobe namngivna användarlicenser samt SDL. Detta har inneburit att arbetet med att lägga in alla licenser, från avstämningen, i den nya Adobe portalen har pausats fram tills vi har fått korrekta priser.

En bugg har även hittats i det paketeringsverktyg som Adobe erbjuder. Vi avvaktar nu svar från Adobes support. Denna bugg påverkar i sin tur paketeringen av de nya Adobe CC produkterna.

Vi återkommer så fort vi har ett exakt datum. Men har du frågor kring Adobe migreringen kan du kontakta Licensfunktionen via epost här.