Först en påminnelse: De gamla enhetslicenserna kommer att sluta fungera den 22 december. 

Det är därför viktigt att de gamla enhetslicenserna avinstalleras och ersätts med en installation av en namngiven användarlicens. Observera att paketet för SDL inte ska användas. Hur av- och ominstallation ska ske finns beskrivet i nyheten som finns publicerad här.

Den 2 december hävdes köpstoppet, och det som är kvar är SDL-licenserna. En nyhet kommer att publiceras så fort SDL-licenserna finns tillgängliga för installation.