I programvarulistan nedan ser du de vanligaste förekommande programvaror som finns att tillgå för dig som är medarbetare vid SU. För de flesta programvaror behöver en programvarulicens beställas, antingen via Uppsalaservern eller Serviceportalen. Vilka programvaror som ska beställas var framgår av tabellen nedan. Detta ska göras av den licensansvarige på din institution/motsvarande. Observera att du endast får installera dessa programvaror på datorer som ägs av Stockholms universitet.

Uppsalaservern

Om du saknar någon programvara i nedan programvarulista kan den finnas tillgänglig för beställning via Uppsalaservern.

Via Uppsalaservern har licensansvariga möjlighet att beställa diverse programvarulicenser. Uppsalaservern ger även tillgång till diverse installationsmedia.

På Uppsalaservern finns ett antal standardprogramvaror, om behov av en mer udda programvara uppstår kan Uppsala universitet kontaktas (licens@uu.se) för att undersöka möjligheten att köpa in den specifika programvaran.

Installation

Som medarbetare vid SU och innehavare av en dator ägd av SU kan du via din licensansvarige beställa installation av programvaror via Serviceportalen.

Relaterade länkar

Längst ner på sidan finner du ett antal dokument (se relaterade länkar). Dokumenten syftar till att skapa en förståelse och tydlighet i hur programvaror får användas, av vem, och hur flödet från behov till installation ser ut. Följande områden täcker dessa dokument in:

  • Programvarukatalogen (KASUS): Syftar bland annat till att ge information kring hur skilda programvaror får användas och av vem.
  • Roller & ansvar: Två dokument som tillsammans bland annat skapar en bild över vilket ansvar skilda roller/funktioner har, inom SU, gällande hantering av programvaror och programvarulicenser.
  • Processhandboken: Går igenom de processer/rutiner som finns inom en tillgångs livscykel, från beställning till avyttring.

 

Programvara Produktbeskrivning Pris Beställning och installation
Adobe Programvaror för grafisk utformning, bildbehandling, videoredigering, webbdesign m.m. Både för Windows och Mac. Se Uppsalaservern

Hämtställe: download.su.se

För mer information om hur du beställer, klicka här.

ChemOffice Pro Ritning och kemisk analys. Både för Windows och Mac. Tillhandahålls utan kostnad Laddas ner från leverantörens webbplats
ClaroRead Plus Talsyntesprogram. Både för Windows och Mac. Tillhandahålls utan kostnad Hämtställe: download.su.se
Endnote Referenshanteringsprogram. Både för Windows och Mac. Se Uppsalaservern

Licensansvarig kan beställa på Uppsalaservern

Hämtställe: download.su.se

Microsoft Kontors- och serverprogram. Både för Windows och Mac. Se Uppsalaservern

Licensansvarig kan beställa på Uppsalaservern*

Hämtställe: download.su.se

Nvivo Kvalitativ dataanalys. Både för Windows och Mac. Se Uppsalaservern

Licensansvarig kan beställa på Uppsalaservern

Hämtställe:

Uppsalaservern

SpellRight, StavaRex Stavnings- och skrivverktyg särskilt utformade för personer med dyslexi. Både för Windows och Mac. Tillhandahålls utan kostnad Hämtställe: download.su.se

*Microsoft Office (för Mac och Win), Windows Upgrade, och Microsoft ECAL ingår i IT-Access och hämtas på download.su.se/dsa. Övriga Microsoft programvaror beställs via Uppsalaservern.

 

Hyrlicenser

Programvara Produktbeskrivning Pris/lic/år Obegr/inst/år Beställning och installation
ArcGIS Geografiskt informationssystem för Windows. 1500 kr n/a

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

Brodgar Statistikprogram för Windows. Tillhandahålls utan kostnad n/a

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

JMP Statistikprogram för Windows och Mac

1500 kr

(prisjustering till 2000 kr
fr. o. m. 180101)

9000 kr

(prisjustering till 13000 kr
fr. o. m. 180101)

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

LabView

Program för grafisk instrumentprogrammering. Kopplas till hårdvara för mätning och styrning. Ger möjligheter till att analysera data, dela ut resultat och distribuera system. Både för Windows, Mac, och Linux.

 

1000 kr

(prisjustering till 3000 kr
fr. o. m. 180101)

25000 kr

(prisjustering till 35000 kr
fr. o. m. 180101)

OBS! Endast för utbildningsändamål (su.se-domänen).

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

Mathematica

Matematik. Både för Windows, Mac och Linux.

3000 kr 72000 kr

Beställs via Serviceportalen

MatLab Beräkning. Både för Windows, Mac och Linux.

Klassrumsdator: 300 kr

Individuell: 1600 kr

50000 kr

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

För borrowing (låna)

 

MLwin Statistikprogram för Windows och Mac. 400 kr n/a

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

SAS Statistikprogram för Windows och Linux.

2000 kr

(prisjustering till 2500 kr
fr. o.m. 180101)

41000 kr

(prisjustering till 44000 kr fr.o.m. 180101)

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

Solid Edge

Elektronisk CAD för ritning, simulering och datahantering.

Tillhandahålls utan  kostnad n/a

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

SPSS Statistikprogram för Windows, Mac, och Linux. 2200 kr 45000 kr

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

Stata Statistikprogram för Windows, Mac, och Linux 1000 kr n/a

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se

Statistica Statistikprogram för Windows 1900 kr n/a

Beställs via Serviceportalen

Hämtställe: download.su.se