Vissa programvaruleverantörer ger medarbetare vid SU möjlighet att nyttja deras programvaror på en privatägd dator, så kallad hemanvändning (Work at Home). Detta är något som oftast stipuleras i licensavtalet med leverantören och är förenat med vissa regler och villkor.

Villkor för att nyttja hemanvändning

  • Du måste vara anställd (erhålla lön) vid Stockholms universitet.
  • Du måste ha programvaran installerad på en SU-ägd dator för att ges möjlighet till installation på din privatägda dator (gäller endast en).
  • Installationen får endast användas i arbetsrelaterat syfte, och ej för personliga ändamål.
  • Illegal kopiering eller olovligt utnyttjande av programvaran - eller medhjälp till sådan handling - är olagligt och kan ge straffrättsliga påföljder.
  • Du äger inte licensen, utan endast rätten att använda programvaran under avtalets giltighetstid och så länge du är anställd vid SU. Programvaran måste således avinstalleras då du avslutar din anställning vid SU.

Fler villkor förekommer, se respektive formulär för en fullständig lista.

Observera att Helpdesk inte kan ge någon hjälp med installationer på privatägda datorer.

Hemanvändning - formulär

För att ansöka om hemanvändning ska ett formulär fyllas i, klicka här för att komma till formulären.

Hemanvändning - Microsoft Office

Gällande hemanvändning för Microsoft Office finns två sätt att tillgå. Dels WAH (Work at Home) som ansöks om via formulär enligt ovan, och dels finns möjlighet att köpa en installation av Microsoft Office (s.k. HUP):

Microsoft Office Pro Plus - Home Use Program (HUP)

Microsoft Office Pro Plus - Home Use Program (HUP)

För att köpa Microsoft Office Pro Plus HUP klicka här.

Programkoden finner du här (OBS! Kan endast nås av din institutions licensansvarige)

Till HUP tillkommer att antal villkor som inte finns angivna under förutsättningarna ovan:

  • Du har en e-postadress som slutar på "su.se".
  • Du kan/vill göra en kortbetalning via internet.

Läs mer om HUP här.