Om projektet

Projektgruppen

I projektgruppen ingår medlemmar både från verksamheten och från IT-avdelningen.

Metod

Utredningen och den bärande delen av förstudien, utgår ifrån en användarcentrerad systemutvecklingsmetod som kallas Effektstyrning. En av grundidéerna i metoden är att nyttan uppstår i användningen och därför fångar vi genom att intervjua och observera användare på vilket sätt nyttan skapas när produkten används.

Kontakt

Har du frågor om projektet Nytt pedagogiskt IT-stöd eller vill bidra på något sätt kan du kontakta projektledaren via e-post nylarplattform@su.se

Kontakt

Kontakta Helpdesk

su.se/serviceportalen

I Serviceportalen hittar du:

  • Svar på vanliga frågor
  • Formulär för fråga och felanmälan
  • Öppet dygnet runt

För brådskande ärenden ring Helpdesk

Kontakta IT-avdelningen