I projektgruppen ingår:
Madeleine Shemweta, IT-avdelningen, projektledare
Elli Eisenhauer, DSV, verksamhetsrepresentant
Björn Johansson, IT-avdelningen, interaktionsdesigner
Mats Törnblom, IT-avdelningen, systemarkitekt

Vill du kontakta någon i projektet skicka e-post på adressen
nylarplattform@su.se