Med anledning av att den sökmotor från Google som universitetet tidigare har använt sig av kommer att avvecklas, har en ny sökmotor upphandlats och implementerats på universitetets webbplatser.

Några av skillnaderna är:

  • De sökförslag som dyker upp när man börjar skriva i sökrutan bygger på verkligt innehåll och inte på tidigare sökfrågor.
  • Den nya sökmotorn hanterar felstavningar bättre och ger även förslag på alternativa sökord i det fall den inte hittar ordet i de sidor eller dokument som indexerats.

Vi har goda förhoppningar att den nya sökmotorn kommer att ge besökarna bättre och mer relevanta sökresultat. Kvaliteten på sökresultaten kommer successivt även att förbättras ju mer sökfunktionen används och vi kommer även att löpande genomföra förbättringar i funktionalitet och i hur innehåll presenteras för besökare.