Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att:

 • Hjälpa besökare på våra webbplatser att hitta och förstå vad SU erbjuder

Mätområden

Måluppfyllnad kommer att ske genom att följa upp användandet av sökfunktionen utifrån följande kriterier:

 1. Enklare att hitta och använda sökfunktionen
 2. Bättre presentation av sökresultat
 3. Aktuellt/relevant innehåll ska visas högst i sökresultaten
 4. Möjlighet till att berika sökresultat och ge förslag på alternativ

Tidsplan

 • Januari 2017- April 2017: Kravfångst och interaktionsdesign: Klart
 • Maj 2017 - Juni 2017: Utvecklingsarbete: Klart
 • Juni 2017: Release 1: Klart
  Fokus i denna release ligger på att aktuellt/relevant innehåll ska visas högst i sökresultaten (mätområde 3) genom att hjälpa redaktörerna att göra aktuellt innehåll sökbart och på ett enklare sätt ta bort inaktuellt innehåll. Dessutom görs vissa förbättringar i hur sökresultat presenteras (mätområde 2).
 • Juli 2017- Oktober 2017: Utvecklingsarbete: Klart
 • Oktober 2017, Granskningsfunktion för webbredaktörer: Klart
 • December 2017, Implementation av enhetliga söksidor: Klart
 • Mars 2018, Release 3, Implementation av ny sökmotor: Klart
 • Oktober 2017 - Maj 2018: Utvärdering och uppföljning