Skiftet av webbpubliceringssystem från Polopoly till Sitevision inleds med medarbetarwebben på su.se/medarbetare, en samlingsplats för information från universitetsförvaltningen, som under många år vuxit i omfång. När all information ändå manuellt måste flyttas från ett system till ett annat tas ett omtag i struktur, funktion och innehåll. 

- Kravet på den nya medarbetarwebben är att det ska bli lättare att hitta den information som är relevant för dig. Dels kommer vi använda en bättre intern sökmotor, dels kommer vi att skära bort och komprimera många texter, och dels kommer vi bygga en helt ny struktur och funktionalitet, säger Anna Karin Haspe, produktansvarig och en av arkitekterna bakom den nya webben. 

Den befintliga strukturen är i princip orienterad efter förvaltningens olika avdelningar, medan den nya kommer ha färre val på toppnivå, där besökaren under t ex ”Min anställning” hittar all relevant information oavsett om det är Personal- eller Ekonomiavdelningen som ansvarar för den. 

Konkret innebär det att strukturen kommer vara mer styrd än idag, med fler definierade rubriknivåer, och i någon mån styrda rubriker, för att behålla enkel navigation över tid. 

- Vi kommer också jobba med huvudartikel och relaterad artikel, på motsvarande sätt som på den externa webben, för att få en plattare struktur som underlättar för besökare att hitta rätt information, säger Nicolas Karlborg, UX-designer på IT-avdelningen. Vi kommer stötta redaktörerna hela vägen. En ny funktion är också att vi kommer jobba mer med taggar, som samlar artiklar, blanketter, verktyg och dokument som rör något speciellt till temasidor, t.ex ”säkerhet”. Det är folk vana vid från andra webbplatser och det är efterfrågat.

Fas två: Inloggade sidor för institutioner och avdelningar

Den kanske enskilt mest efterfrågade tjänsten i samband med byte av CMS är förmågan för varje enskild institution eller avdelning att publicera eget material bakom inlogg för de egna medarbetarna. Idag förekommer ett flertal olika lösningar för detta. 

- Vi jobbar på det, säger Anna Karin Haspe. Det ingår i fas två som vi inleder i höst. Psykologiska, Juridiska, Meteorologiska och Kultur och estetik är pilotinstitutioner under höstterminen som ska hjälpa oss att hitta en bra struktur för hur en sån publiceringsyta kan se ut och fungera. 

Den nya medarbetarwebben är planerad att lanseras i slutet av året.