Webbprojekt nya mallar

Projekt Webb2021

Stockholms universitets externa webbplatser kommer att förnyas och förbättras. Det kommer att innebära ett stort förändringsarbete för många inblandade då innehåll och struktur på vår nuvarande webb kommer att behöva ses över och omarbetas.

Här hittar du samlad information kring projektet Webb2021. Sidan uppdateras kontinuerligt.

JUST NU

  • Lansering sker löpande av nya utbildningsingångar och ingången Om institutionen och ny startsida.
  • Forskningskatalog:inläggning av ämnen, subämnen, forskargrupper och forskningsprojekt sker löpande (institutioner som bara har forskningsingång kvar).
  • Lansering av hela nya webbplatser: sker när forskningsingången är klar och ev. undersajter har fått ny webblösning. Sker sedan december 2021.  
  • "Minisajter": lansering sker löpande från oktober 2021. 
  • Lanseringar
  • Releaser i Polopoly

Tidplan projekt Webb2021

Demosajt och redaktörsmanual för nya mallar

Utbildningar i nya mallar

Lanserade webbplatser - hela och delar

Vissa webbplatser går helt över i nya mallar, centrala webbplatser, delar upp innehåll på su.se, su.se/english resp. Medarbetarwebben. 

Om webbprojektet Webb2021