Informationen är uppdelad med en allmän del med checklista, bra länkar, mm, och en del med institutionens information. Den kan visas enbart på de svenska respektive engelska sidorna, eller på bägge språken. Institutionen kan när som helst gå in och ändra i sin information, både på kurs- och programsidor och i informationen till antagna. 

Webblösningen kompletteras med mallar i SU:s e-postverktyg för institutioners utskick på svenska och engelska till antagna, vilket oftast sker i samband med andra urvalet.

Några exempel: exempel program, exempel kurs

Läs mer om den nya funktionaliteten

Läs mer om hur utbildningsinformationen hänger ihop med alla kompletterande delar

Läs mer om status, tidplan, mm för projekt Webb2021: su.se/webb2021