På Stockholms universitet genomförs just nu projektet Webb2021, där universitetets webbplatser förnyas och förbättras. I en första fas arbetar vi med vår utbildningsinformation och genomför förändringar i etapper. 

De nya sidorna har genomgående en ny, renare och modernare design men med tydlig SU-igenkänning. Struktur och innehåll arbetas om med särskilt fokus på användaren och tillgänglighet. En viktig del är även att underlätta för våra redaktörer vad gäller teknik och arbetsprocesser. 

Hösten 2018 gjordes en första omarbetning av den digitala utbildningskatalogen och i mars öppnades en ny och uppskattad väg för att hitta rätt utbildning – via sidor för intresseområden och ämnen.

Nu lanserar vi nya utbildningsingångar på su.se och su.se/english: 

  • Sidorna är uppdelade efter ”studentresan”: Vill studera – Ny student – Under utbildningen – Examen och karriär, vilket gör att du alltid hittar rätt information beroende på var du befinner dig
  • Information grupperas i tydliga ämnesboxar för att lätt hitta det du behöver och boxarna följer med på sidorna för att hitta vägar tillbaka eller vidare
  • Strukturen är platt med bara två nivåer för artiklar och relaterat innehåll
  • Informationen har samlats i längre artiklar men med rejält bantade texter och med en luftig layout som underlättar läsning
  • Sidorna är väl anpassade för alla plattformar: dator, läsplatta och mobil
  • Några webbsidor har flyttats:
    • Alumnporträtten och info om skol- och studiebesök (från Samverkansingången)
    • Studentevenemang, t.ex. Öppet hus, Welcome activities (från Om oss > Evenemang och About us > Events)

Lanseringen sker från den 6 september med justeringar och kompletteringar av sidmallar och innehåll under en tid framöver. Läs om närmast kommande utveckling

Under hösten fortsätter vi vidareutvecklingen av den digitala utbildningskatalogen för att kunna komplettera sidorna för ämnen, kurser och program med all relevant information för presumtiva studenter. Vi utvecklar också sidorna för utbildningsinformation på institutionernas webbplatser. I slutet av den här fasen av webbprojektet knyts alla utbildningsdelar ihop i ett flöde för en sammanhållen besökarupplevelse. 

Välkommen in på våra nya utbildningssidor och ge gärna feedback!

Samlad information om projektet på su.se/webb2021