Nya webbsidor: intresseområden och ämnen

I våra användartester med presumtiva och befintliga studenter efterfrågades ett annat sätt att kunna utforska vilka ämnen och utbildningar som SU har att erbjuda än via ett vanligt utbildningssök. Vi lanserar nu nya sidor för intresseområden och ämnen som vi tror kommer att ge inspiration och underlätta för besökare att hitta rätt ämnen och utbildningar.

I och med lanseringen skapas ett flöde mellan sidor för intresseområden, ämnen, kurser och program samt utbildningssöket. Som besökare kan du komma in var som helst i flödet och ändå hitta relevanta vägar vidare med hjälp av klickbara knappar och länkar.

Läs mer om strukturen, innehållet och kopplingen mellan de nya utbildningssidorna

De nya sidorna i vårens rekryteringskommunikation

Ansökan för höstens kurser och program öppnar den 15 mars. Den väg vi främst kommer att leda presumtiva studenter till i våra centrala digitala kanaler är sidan med intresseområden, där det även finns en genväg till utbildningssöket. På våra webbplatser sker detta via marknadsföringsytor och nya specifikt framtagna puffar. På institutioners webbplatser ser vi gärna att det på samma sätt främst länkas antingen till intresseområdessidan eller till de egna ämnessidorna.

Lanseringen av sidorna för intresseområden och ämnen sker i och med att webbplatser och webbsidor uppdateras inför starten av ansökningsomgången för hösten 2019 som öppnar den 15 mars.

Läs mer om upplägget av vårens rekryteringskommunikation

Fortsatt utveckling

Arbetet fortsätter med att utveckla och förfina utbildningssidorna, både genom utveckling i det universitetsgemensamma webbpubliceringssystemet Polopoly men även i universitetets utbildningsdatabas SISU. Arbete pågår också med utveckling av navigation och artikelmallar för informationen under utbildningsingången och därmed även för kommande webbstruktur på alla våra webbplatser.

Nästa informationsmöte om kommande utveckling planeras till andra hälften av april.

Läs mer om den kommande utvecklingen

Ge gärna feedback

Vi vill gärna få din feedback på design, innehåll m.m. av våra nya utbildningssidor - det hjälper oss i vårt arbete att ytterligare förbättra våra webbplatser.

 

Klicka på knapparna och se dig omkring bland ämnen och utbildningar!

Puff Alla våra ämnen

 

Puff Sök kurser och program