I en första fas utvecklas och testas mallade kurs- och programsidor i den digitala utbildningskatalogen, i samarbete med pilotinstitutioner och referensinstitutioner. Med början i december ges en introduktion för alla institutioner gruppvis, så att webbredaktörer kan börja lägga över kursinformation och annat redaktionellt material som nu ligger på egna kurs- och programsidor till den digitala katalogen. Introduktionen följs av olika typer av stöd, såsom drop-ins och webbstugor. Överföring av utbildningsinformationen sker i egen takt enligt individuelll plan.

Arbetet med utveckling av nya utbildningsingångar på institutioners webbplatser är nu också påbörjat och sker därefter med samma upplägg som för den digitala utbildningskatalogen.

Inbjudan till introduktion i december för den digitala utbildningskatalogen skickas ut via mejl till institutionerna under vecka 43.

Läs mer i PowerPoint-filen som presenterades på forum för administrativa chefer den 16/10. Där hittar du även preliminär tidplan för kommande steg i projektet.

Institutioner projekt Webb2021 2019-10-16 (4271 Kb)