På Stockholms universitet genomförs just nu projektet Nya mallar-Webb2021, där universitetets webbplatser kommer att förnyas och förbättras. De nya sidorna har genomgående en ny, renare och modernare design men med tydlig SU-igenkänning. Struktur och innehåll kommer att arbetas om med särskilt fokus på användaren och tillgänglighet. I en första fas arbetar vi med vår utbildningsinformation och genomför förändringar i etapper.

Nu är det snart dags för en första dellansering där de centrala kurs- och programsidorna från SISU har fått en ny utformning liksom utbildningssöket. Dessa sidor ligger idag på domänen sisu.it.su.se men flyttar nu in och blir en del av su.se och su.se/english. Lanseringen är planerad till i slutet av november med en första kompletterande release ett par veckor därefter.

Kurs- och programsidorna

Lansering 1 - kurs- och programsidor + utbildningsssök

Innehållet på kurs- och programsidorna importeras från SISU men har strukturerats om och visas via Polopoly. Sidorna kommer längre fram att kunna berikas med mer innehåll via Polopoly, för att samla den information som är relevant för besökaren.

Webbadresserna till kurs- och programsidorna ändras men alla gamla adresser omdirigeras automatiskt till de nya sidorna. Adresserna till Planarkivet kommer att fortsätta att fungera som idag. För ej aktuella, tidigare kurs- och utbildningsplaner hänvisas till Planarkivet.

Utbildningssöket

Den nya söksidan underlättar för besökaren, bl.a. genom att den ger förslag på ord och fraser vid sökning och inmatning. Av utvecklingstekniska skäl finns det färre filter i den första releasen men dessa kommer att kompletteras vid releaser därefter.

Befintliga kortadresser till utbildningssöket – su.se/utbildningskatalog resp. su.se/coursecatalogue – kommer att omdirigeras vid lanseringen.

Det gamla utbildningssöket kommer att ligga kvar på adress sisu.it.su.se, som en backup. Denna söksida är dock bara tänkt att användas för internt bruk och för viss funktionalitet på egna webbpaltser i en övergångsperiod. För en extern besökare kan den gamla söksidan skapa förvirring.

Är du SISU-administratör?

Du kommer att administrera kurser och program i SISU precis som tidigare. Längre fram kan det komma att ske vissa förändringar i gränssnittet, vilket vi då självklart kommer att informera om i god tid innan.

Är du webbredaktör i Polopoly?

För dig som webbredaktör kommer det mesta att fortsätta fungera som tidigare. Det finns dock vissa saker som är annorlunda eller som du bör åtgärda och det gäller viss länkning till SISU-sidor samt att sökformuläret mot SISU behöver ersättas med andra marknadsföringselement eller högerspaltspuffar. Instruktioner kring detta kommer att skickas separat.

Information kring projektet

Kommunikation och information kring projektet kommer att ske i olika former, bl.a. kommer informationsmöten att arrangeras med start i december. Samlad information läggs löpande ut på su.se/webb2021. Har du frågor kan du mejla till webb2021@su.se.