Nya webbsidor: intresseområden och ämnen

I våra användartester med presumtiva och befintliga studenter efterfrågades ett annat sätt att kunna utforska vilka ämnen och utbildningar som SU har att erbjuda än via ett vanligt utbildningssök. Vi lanserar nu nya sidor för intresseområden och ämnen som vi tror kommer att ge inspiration och underlätta för besökare att hitta rätt ämnen och utbildningar.

Med sidor för intresseområden, ämnen, kurser, program samt utbildningssök, skapas ett flöde där besökare kan komma in var som helst i flödet och ändå hitta relevanta vägar vidare för att hitta sin utbildning med hjälp av klickbara knappar och länkar.

Innehåll och flöde mellan sidorna i digitala utbildningskatalogen

Intresseområdessidan

Visar en kort beskrivande text för varje intresseområde.

Vägar vidare:

 • Klickbara knappar med länkar till alla ämnen som hör till respektive intresseområde
 • Länk till utbildningssöket

Ämnessidan

Ska ge en överblick över ämnet. Sidan innehåller en inledande presentation samt rubrikerna Arbete och karriär, Utbildning (automatgenerade listor från den digitala utbildningskatalogen samt möjlighet att lägga in text om forskarutbildning), Examen, Forskning samt kontaktinformation.

Vägar vidare:

 • Klickbara knappar till intresseområdet och övriga ämnen inom intresseområdet
 • Visning och länkar till utbildningstillfällen som är kopplade till ämnet (i SISU)
 • Länk till institution/er/
 • Direktlänkar till annan information

Kurs- och programsidan

Ska ge en överblick över utbildningens innehåll samt ge basfakta.
Huvudspalten presenterar innehållet i utbildningen. Den beskrivningstext som nu visas redigeras i SISU (än så länge).
I högerspalt visas basfakta samt kursplan.

Vägar vidare:

 • Klickbara knappar till kopplade intresseområden
 • Klickbara knappar till ämnen
 • Länkar till information på ansvarig institutions webbplats
 • Klickbar knapp till utbildningsansvarig institution
 • Länk till intresseområdessidan samt utbildningssöket

Utbildningssöket

Visar fastställda publicerade utbildningstillfällen för innevarande samt kommande tre terminer.

Vägar vidare:

 • Visat sökresultat är länkat till det specifika utbildningstillfället

Kommande utveckling

Ämnessidan

 • Redaktörer på institutioner kommer att ges behörighet för att själva redigera texterna i Polopoly
 • Möjlighet att lägga in annat redaktionellt material såsom annan text (intervju, fördjupande material), video, bild
 • Länkar till relevant information på su.se samt su.se/english
 • Andra förbättringar, t.ex. länk till motsvarande sida på svenska resp.engelska samt filter för program riktade till internationella studenter
Kurs- och programsidor 
 • Visning även av planerade utbildningar samt kurser inom program
 • Länkar till relevant information på su.se samt su.se/english
Huvudspalten:
 • Innehållet kommer att redigeras i Polopoly
 • Fler fasta rubriker med textavsnitt
 • Visning av tillfällesspecifik studiedokumentation såsom kurslitteratur, kursbeskrivning, betygskriterier, schemalänk (kommer längre fram att läggas in i SISU och hämtas därifrån)
 • Möjlighet att lägga in annat redaktionellt material såsom texter, videor, bilder
Högerspalten:
 • Förbättringar såsom visning av start och slut på program/kurs,
Utbildningssöket
Kontinuerligt arbete för att förbättra visning av sökresultat genom:
 • justering av inställningar i sökmotorn,
 • ändringar i layout och gruppering av innehåll,
 • visning även av planerade utbildningar.

Studierelaterad information

Arbete pågår med utveckling av navigation och artikelmallar för informationen under utbildningsingången och därmed även för kommande webbstruktur på alla våra webbplatser. Detta kommer att presenteras separat.

Institutionswebbplatser

Element/artikelmall för att visa listor med institutionens kurser och program (på samma sätt som på ämnessidan).

Information och kommande utveckling

Arbete med pilotinstitutioner påbörjas före sommaren och ger underlag för hur behoven bäst hanteras vad gäller struktur, funktionalitet och innehåll. Resulterar i goda exempel på presentation av innehåll och arbetssätt, med användartester och avstämning med övriga institutioner.

Därefter sker arbetet med institutioner uppdelade i grupper, institutioner inblandade i lärarutbildningen utgör särskild grupp. Arbetet med institutionsgrupper hanterar ev. ytterligare specifika behov och ger utbildning och konkret redaktionellt stöd i arbetet.