Lanseringen av utbildningsingångarna på su.se och su.se/english

Den 6 september lanserades de nya utbildningsingångarna på su.se och su.se/english. Lanseringen gick bra och har fått mycket bra gensvar. De nya sidorna innebär ett ny och modernare typ av webb som sätter besökaren i första rummet vad gäller användarupplevelse och tillgänglighet men underlättar även webbredaktörernas arbete: 

 • Sidorna är uppdelade efter ”studentresan”: Vill studera – Ny student – Under utbildningen – Examen och karriär, vilket gör att du alltid hittar rätt information beroende på var du befinner dig
 • Information grupperas i tydliga ämnesboxar för att lätt hitta det du behöver och boxarna följer med på sidorna för att hitta vägar tillbaka eller vidare
 • Strukturen är platt med bara två nivåer för artiklar och relaterat innehåll
 • Informationen har samlats i längre artiklar men med rejält bantade texter och med en luftig layout som underlättar läsning
 • Sidorna är väl anpassade för alla plattformar: dator, läsplatta och mobil
 • Några webbsidor har flyttats:
  • Alumnporträtten och info om skol- och studiebesök (från Samverkansingången)
  • Studentevenemang, t.ex. Öppet hus, Welcome activities (från Om oss > Evenemang och About us > Events)

Fortsatt arbete på utbildningsingångarna

Vid lanseringen gjordes ompekningar av gamla adresser till nya sidor och s.k. kortadresser ändrade målsida. Vi vill gärna uppmana webbredaktörer att gå in och kontrollera att er webbplats använder just kortadresser istället för länkar till direkta webbsidor. Lista med kortadresser hittar du på su.se/kortadresser.

Efter lanseringen är också sökresultat på studierelaterade frågor avsevärt bättre: vi har rensat index på alla gamla artiklar och viktat upp resultat från de nya utbildningsingångarna. Vi har även lagt in fler så kallade banners vid viktiga sökord med synonymer, se exempelvis Athena.

Arbetet fortgår nu med att på olika sätt förfina innehållet på våra nya sidor och söket. I närmast kommande releaser efter lanseringen av de nya utbildningsingångarna kommer bland annat nedan utveckling att ske på sidorna. Nästa release 30 september 2019:

 • En kompletterande meny med "studentresan" längst ner på artikelsidor
 • Visa evenemang från andra webbplatser direkt på kalendersidan
 • Visa listor för nyheter resp. evenemang under visad nyhets- och evenemangsartikel
 • Korrigerad design för mosaikblock (sammansatta bilder)
 • Namn på institution/webbplats ska visas i listor för nyheter och evenemang

Information om releaser i Polopoly

Digitala utbildningskatalogen

I projektet arbetar vi nu med att vidareutveckla den digitala utbildningskatalogen. Vi öppnar upp sidorna för ämnen, kurser och program i Polopoly så att webbredaktörer kan lägga in kursinformation och annat redaktionellt material. I en första fas utvecklas och testas detta just nu av pilotinstitutioner. Därefter ges utbildning i de nya mallarna till alla institutioner och vi genomför även workshops och ger annat stöd, vilket planeras från november. Detta sker med institutionerna gruppvis och vi kommer även att arbeta separat kring lärarutbildningar och andra institutionsövergripande program. Tider för utbildningar och workshops meddelas i början av oktober.

Institutionernas arbete med att lägga över informationen från den egna webbplatsen till den digitala utbildningskatalogen sker med upplägg och tidplan som tas fram i dialog med projektet. Målet är att den digitala utbildningskatalogen är komplett i och med vårens ansökningsomgång. 

Nya utbildningsingångar på institutioners webbplatser

Arbetet med nya utbildningsingångar på institutioners webbplatser sker med samma upplägg som för den digitala utbildningskatalogen, d.v.s. med utveckling och testning med pilotinstitutioner följt av utbildning, workshops och annat stöd med institutioner gruppvis och med överenskommen tidplan. Detta arbete påbörjas nu med pilotinstitutionerna och planeras att starta i december/januari med övriga institutioner.

Forskning och samverkan

Under hösten har vi påbörjat kravfångst kring forskningsinformation inför arbetet med att utveckla funktionalitet och presentation av universitetets forskning. Vi kommer därefter att inleda arbetet kring samverkansinformation.