Ingången ”Utbildning”

1. Redigera i nya artikelmallar i Polopoly (2 tim)
2. Textbearbetning och anpassa text i nya mallar (2,5 tim)
3. Innehåll på en institutions utbildningsingång samt redigering av specifika mallar (ca 2 tim)
4. Feedback på inlagt innehåll och frågor (2 tim) 
5. Granskning och lansering av ny ingång för ”Utbildning”.
 
Del 1-3 sker under en tidsperiod av en dryg vecka. 
Del 4 sker 2-4 veckor efter del 3, men i det inledande skedet tidigast i vecka 24.

Läs mer om granskning och lansering

Ingången ”Om institutionen"

6. Innehåll på en institutions ingång ”Om institutionen” samt redigering av specifika mallar (1,5 tim)
7. Feedback på inlagt innehåll och frågor (2 tim).
8. Granskning och lansering av ingången ”Om institutionen” samt startsida. 
 
Del 6 sker från oktober/november.

Ingången ”Forskning” och ny webbplats

9. Redigera i mallar för forskning i Polopoly (planeras 2 tim)
10. Innehåll på en institutions ingång ”Forskning” samt redigering av specifika mallar (2 tim)
11. Feedback på inlagt innehåll och frågor (2 tim)
12. Granskning och lansering av ny ingång för ”Forskning” och därmed ny webbplats.
 
Start för forskningsdelen planeras till slutet 2020/beörjan 2021.

Nyheter och kalender

Artiklar för nyheter och kalender skapas på separata platser på webben. Denna del finns med i samband med att ingången "Utbildning" lanseras.

Kontaktinformation

Särskilda kontaktelement för funktioner skapas på särskild plats på en webbplats och kommer inte att kräva någon utbildning för att redigera.
Personlig kontaktinformation kommer att läggas in via profilsidor.

Andra typer av webbplatser

Överföring av andra typer av webbplatser beräknas kunna påbörjas från oktober 2020.

Deltagare på utbildningar

  • Ansvarig huvudredaktör för webbplats samt högst en (1) annan webbredaktör (per ingång). Ska ha genomgått central redaktörsutbildning.
  • För att genomgå utbildning krävs att institutionens information för kurser och program är inlagda i den digitala utbildningskatalogen, eller att det finns en tydlig tidplan för detta.
  • Alla redaktörer måste gå del 1-2.
  • För ingången ”Forskning” kan utbildning/demo av vissa mallar ske för flera medarbetare (forskare).
  • Efter övergångsfasen kan eventuellt fler redaktörer tillkomma på en webbplats, beroende t.ex. på webbplatsens omfång.

Anmälan

Vi vill att alla institutioner anmäler en ungefärlig tidplan för arbetet.

OBS! Alla utbildningar ges via Zoom.
 
Info och anmälan