Webbprojekt nya mallar

Projekt Webb2021

Stockholms universitets externa webbplatser kommer att förnyas och förbättras. Det kommer att innebära ett stort förändringsarbete för många inblandade då innehåll och struktur på vår nuvarande webb kommer att behöva ses över och omarbetas.

Här hittar du samlad information kring projektet Webb2021. Sidan uppdateras kontinuerligt.

JUST NU

  • Institutioner fortsätter att fylla på kurs- och programsidor i den digitala utbildningskatalogen.
  • Utbildningar för redaktörer i mallar för ny utbildningsingång på institutionswebbplatser (utbildningsansvariga institutioner).
  • Granskning och lansering av institutioners nya utbildningsingångar.
  • Behovsinsamling och behovsanalys för forskningskommunikation.
  • Utveckling pågår av nya mallar för institutionswebbplatser samt ingångarna Forskning och Om universitetet (su.se och su.se/english) samt startsidor.
  • Närmast planerade releaser i Polopoly: 31/8 alt 1/9, 10/9, v. 39.

Tidplan projekt Webb2021

Info och instruktioner i redaktörsmanualen

Upplägg utbildningar i nya mallar och lansering av ny webbplats

Anna Karin Haspe. Foto: Ingmarie Andersson

Snart lanseras nya SU-webbar

Ett av universitetets stora utvecklingsprojekt är webb2021. I en filmad intervju berättar projektledare Anna Karin Haspe om bakgrunden, och vad som händer på de centrala externa webbplatserna och på institutionernas webbplatser.

Om webbprojektet Webb2021