Webbprojekt nya mallar

Projekt Webb2021

Stockholms universitets externa webbplatser kommer att förnyas och förbättras. Det kommer att innebära ett stort förändringsarbete för många inblandade då innehåll och struktur på vår nuvarande webb kommer att behöva ses över och omarbetas.

Här hittar du samlad information kring projektet Webb2021. Sidan uppdateras kontinuerligt.

JUST NU

  • Nya utbildningsingångar: just nu lanserar många institutioner sina nya utbildningsingångar. 
  • Nästa steg: 26/1 togs nästa steg för två institutionswebbplatser som lanserade ny startsida och ingång Om institutionen; endast ingången Forskning samt ev. Publikationer finns då kvar i gamla mallar. Se hur det ser ut:
  • Forskningskommunikation: utveckling i Polopoly påbörjad i januari. Utbildning för huvudredaktörer planeras till början av mars.
  • Utbildningskatalogen: 
    • Nu är det nya planarkivet lanserat, i ny design och med visning av kursplaner och, senare i vår, även litteraturlistor. 
    • Funktionalitet med uppladdning av litteraturlistor med arkivfunktion via SISU och automatisk visning av filer på kurs- och programsidor samt i planarkivet, planeras att lanseras i mars/april.
  • Senaste release i Polopoly: 10/2
  • Nästa release planeras till vecka 11

Tidplan projekt Webb2021

Info och instruktioner i redaktörsmanualen

Utbildningar i nya mallar

Status mars projekt Webb2021

Nu går webbprojektet snart in i nästa fas där fokus ligger på forskningsinformation. Utbildningar i mallar för forskning drar igång i vecka 15. Webbplatser för centra och större projekt planeras att kunna börja byggas från maj.

Lanserade webbplatser - hela och delar

Vissa webbplatser går helt över i nya mallar, andra delar upp innehåll på su.se, su.se/english resp. Medarbetarwebben. Webbplats går över till nya mallarer för institutioner, centra, institut och större projekt går över till hya mallar.

Om webbprojektet Webb2021

Anna Karin Haspe. Foto: Ingmarie Andersson

Nu lanseras nya SU-webbar

Ett av universitetets stora utvecklingsprojekt är webb2021. I en filmad intervju berättar projektledare Anna Karin Haspe om bakgrunden, och vad som händer på de centrala externa webbplatserna och på institutionernas webbplatser.