I Athena planerar du som lärare det pedagogiska arbetet för både campusbaserade kurser och distanskurser. Andra användningsområden är stöd för samarbete mellan lärare.
 

I Athena finns bland annat följande funktionalitet:

 • Planeringsfunktion för att strukturera kursen
 • Lärandemål
 • Kalender
 • Automatgenererade grupper
 • Kommunikation
  • Via anslag
  • Intern meddelandefunktion med notifieringar
  • Diskussionsforum
 • Inlämningsuppgifter
  • Textjämförelser i Urkund
  • Anonym inlämning
  • Kamratgranskning
  • Gruppinlämning
 • Uppgifter (kräver ingen inlämning)
 • Testverktyg (självrättande test)
 • Samarbeta i ett gemensamt dokument
 • Undersökningar (enklare enkäter)
 • Det finns även en mobilapp.