Athena är en lärplattform som främst ersätter Mondo. Sedan höstterminen 2018 har många institutioner börjat använda Athena; några på hela kursutbudet och de flesta på valda kurser.

Huvudmålet är att alla kurser ska kunna hanteras i Athena från och med vårterminen 2020. Bakgrunden är att Mondo är instabilt och därmed är risken att systemet blir otillgängligt samt att verksamheten önskar en lärplattform som stöder det pedagogiska arbetet snarare än vara ett administrativt system vilket Mondo främst är.

I Athena planerar du som lärare det pedagogiska arbetet för både campusbaserade kurser och distanskurser. Andra användningsområden är stöd för samarbete mellan lärare.

Har din institution ännu inte tillgång till Athena kan du läsa här om hur ni anmäler ert intresse.

I Athena finns bland annat följande funktionalitet:

 • Planeringsfunktion för att strukturera kursen
 • Lärandemål
 • Kalender
 • Automatgenererade grupper
 • Kommunikation
  • Via anslag
  • Intern meddelandefunktion med notifieringar
  • Diskussionsforum
 • Inlämningsuppgifter
  • Textjämförelser i Urkund
  • Anonym inlämning
  • Kamratgranskning
  • Gruppinlämning
 • Uppgifter (kräver ingen inlämning)
 • Testverktyg (självrättande test)
 • Samarbeta i ett gemensamt dokument
 • Undersökningar (enklare enkäter)
 • Det finns även en mobilapp.