Niklas Janz
Niklas Janz
Niklas Janz använder den nya lärplattformen för två kurser under våren. Dels en masterkurs i vetenskaplighet och vetenskapsfilosofi (med cirka 10 studenter) och dels en grundkurs i ekologi (med cirka 40 studenter).
 
Vad är fördelarna med Athena jämfört med Mondo?  
- Det är lättare att snabbt få en överblick över vad som är viktigt för stunden (kommande aktiviteter, inlämningar att rätta etc). Delvis beror det på att informationen som visas är dynamisk, det vill säga den ändras med tidens gång och i takt med att studenter och lärare gör saker på kursen. Det är också lättare att skapa meningsfulla strukturer i kurserna. Man kan gruppera kursinnehållet kronologiskt eller tematiskt, eller genom en kombination av dessa, så att man kan presentera innehållet så att det blir överskådligt och lätt att hitta.
 

Lättare följa upp studenter

Athena har också en modernare och enklare meddelandefunktion än Mondo. 
 
–Meddelandefunktionen är lättanvänd och har fördelen att man kan se kontexten och följa konversationerna man haft med en student över tid, även mellan kurser.
 
Just bättre överblick lyfter Niklas Janz som en av de stora fördelarna med den nya lärplattformen. 
 
- Det är lättare att följa upp studenter och följa deras progression. Och det finns en del funktionalitet som inte finns i mondo, såsom anonyma inlämningar, gruppinlämningar och peer review av inlämningsuppgifter. Det finns också stöd för video och annat “rikt innehåll”. Det verkar enklare att återanvända information, liksom att dela den med andra.
 

Mobilapp underlättar

Till Athena finns även en mobilapp för android och iphone. 

– Appen är ett smidigt och snabbt sätt att kolla om något viktigt har hänt på kursen.

Niklas Janz lyfter även själva utseendet, både på desktop och i mobilen.  
 
– Det är överlag ett snyggare och modernare gränssnitt i Athena, vilket inte är helt oviktigt!
 
Vad har varit den stora skillnaden när du har lagt upp en ny kurs i Athena?
-Den utan jämförelse största skillnaden mot Mondo är “planeraren”. Det är ett intressant och kraftfullt verktyg, men det tog ett tag att förstå sig på hur det fungerade, till och med att se poängen med det. Det var egentligen inte förrän kursen drog igång som jag förstod hur planeraren var tänkt att fungera, och till exempel varför det är bra att sätta datum på sina planeringar. Man måste inte använda planeraren egentligen utan man kan skapa allt direkt i “innehåll”-fliken, men det är ett väldigt bra sätt att automatiskt organisera kursen. För mig innebar det också att jag fick fundera över hur kursen egentligen är organiserad, och jag tvingades tänka till kring hur jag ville att studenterna skulle “läsa” innehållet. Jag tror faktiskt att den uppmuntrar till god pedagogik, säger Niklas Janz.