Varje torsdag mellan klockan 13.30-15.00 är det drop-in för dig som behöver ställa frågor om Athena till IT-avdelningen. Välkommen till Södra huset, rum Glasburen E-huset plan 4, trapphushallen.

Vi vet ännu inte hur stor efterfrågan kommer att vara så ha tålamod om det blir lite väntetider.

Välkommen!