Institutionen för mediestudiers (IMS) verksamhet omfattar fyra huvudområden: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. När institutionen beslutade om att börja använda Athena så valde man att gå över med alla kurser på en gång.

–Vi är tre institutioner som har blivit en och som jobbade i olika system. När det blev aktuellt att byta system på ett ställe så kunde vi lika gärna gå över allihop, säger Mattias Johannesson, studieadministratör och Athena-administratör vid IMS.

Gemensamt arbetssätt

På IMS har man valt att satsa på ett gemensamt arbetssätt i Athena och har skapat olika mallar för olika typer av kurser som alla kan använda. Studentadministratörerna förbereder kurssidorna åt lärarna och institutionen har även tagit fram en egen lathund för hur man vill att lärarna ska jobba i systemet.

–Redan innan vi gick över till Athena hade vi påbörjat ett arbete med att få lärarna att kommunicera mer enhetligt. Vi hade i tidigare system upplevt att det såg väldigt olika ut och en viktig poäng med en enhetlig struktur är ju att underlätta för studenterna. En del har så klart tyckt det varit jobbigt med ett nytt verktyg och nytt arbetssätt, men de flesta har sett poängen med att vi jobbar enhetligt.

Tydlig struktur hjälper studenterna

Just att underlätta för studenterna är en viktig poäng i arbetet med Athena, menar Mattias Johannesson.

–För studenterna ska ju Athena vara navet i deras studier/utbildning och då är en enhetlig struktur jätteviktig. Det gäller studenter i allmänhet, men blir ju också ännu viktigare för studenter med särskilda behov eller nya studenter på universitetet. De har större behov av struktur och enhetlighet och då är detta en oerhörd hjälp.

För studenterna verkar övergången till Athena ha gått smidigt.

–Vi har knappt fått några frågor alls från studenterna, så vi tror att det är ett naturligt system för dem. De är vana vid sociala medier och många har också haft samma system i gymnasiet. Athena har också en bra app, som man inte behöver som lärare, men som är jättesmidig för studenterna.

Lärarna hittar funktioner intuitivt

Övergången har gått relativt smidigt säger Mattias Johanneson.

–Det har varit lite barnsjukdomar i början. Vi var ju väldigt tidiga in i systemet och det fanns vissa saker som inte var riktigt färdiga. Men nu när vi väl är igång så är upplevelsen bland lärarna är att det fungerar bättre än Mondo. De hittar funktioner själva intuitivt och behöver inte så mycket hjälp. 

Vad har ni för tips till andra institutioner som ska gå över till Athena?
–Börja i de erfarenheter ni redan har från det gamla systemet. Utnyttja bytet av verktyg till att också byta arbetssätt. Fundera på vilka funktioner ni behöver och vad ni kan vara utan, säger Mattias Johannesson på IMS.