Christine Storr

Christine Storr på Juridiska institutionen har använt Athena för kursen Marknadsjuridiska perspektiv. En kurs som ges hos Företagsekonomiska institutionen (SBS), men lärarna kommer i första hand från Juridiska institutionen. På kursen har de tidigare använt FastReg som lärplattform.

– Som lärplattform erbjuder Athena fler pedagogiska möjligheter än FastReg. Just en tydlig koppling till lärandemål och betygskriterier var en av de mest attraktiva egenskaperna från mitt perspektiv. Man kan tydligt koppla lärandemål till olika examinationsmoment och ge studenter individuell feedback på hur väl de uppfyller betygskriterierna. Tidigare fick studenterna ett betyg och poäng, men av resursskäl hann vi inte ge individuell feedback. I samband med betygsmatrisen i Athena blir det enklare att göra det utan för stora tidskrävande insatser.

Kan framhäva de moment som är viktiga

Christine Storr ser en annan fördel i just hur en kurs presenteras.

– En lärare är inte bunden till endast schemat, utan kan framhäva de momenten på kursen som är speciellt viktiga. I vårt fall valde vi en struktur som speglade examinationsmomenten i stor utsträckning. Men man skulle kunna framhäva olika teman eller till och med lärandemål.

Athena har en annan uppbyggnad än både FastReg och Mondo och det krävs att man tänker nytt när man lägger upp en kurs.

– Det är viktigt att lärarna ser de stora pedagogiska möjligheterna som Athena erbjuder. Lärplattformen är inte ett studieadministrativt system även om man kan jobba med grupper och sätta betyg. En lärare kan alltså nyttja Athena på många olika sätt. Det är också viktigt att förklara till studenterna varför man använder plattformen och på vilket sätt. Jag gjorde det inte lika tydligt som jag borde ha gjort och mötte visst motstånd av några studenter.

Skapade en kommunikationspolicy för studenterna

Hon lyfter även fram kommunikationsmöjligheterna i Athena som en stor fördel.

–Även om det finns senaste nytt i FastReg, är anslagstavlan i Athena lättare att använda. Sedan valde vi även att kommunicera med studenterna endast via Athena, det vill säga vi skrev en kommunikationspolicy i Athena där vi anvisade studenterna att kontakta lärarna i första hand via plattformen och inte via e-post. Fördelen är att en lärare kan se den tidigare konversationen med studenten.

Vad har varit den stora skillnaden när du har lagt upp en ny kurs i Athena jämfört med FastReg?

-Egentligen är det just fördelarna som jag nämnt som också leder till ett nytänk. Presentationen av en kurs som sker via planeraren i Athena tog tid att fundera över, men det öppnar upp för många olika möjligheter för en kurs. Betygsmatrisen för lärandemålen funderade vi över väldigt länge, och det var också en spännande pedagogisk utmaning som vi kommer jobbar vidare med.  Sist men inte minst var det kul att ta fram en kommunikationspolicy vilket jag tycker många kurser bör ha, t.ex. hur du ska kontakta lärare och kursadministratörer, hur snabbt kan du förvänta dig ett svar, vem ansvarar för vilka frågor.