Psykologiska institutionen använde tidigare Fastreg som kursverktyg. Men i början av hösten valde man att gå över med alla kurser till den nya lärplattformen Athena.

–Att gå över successivt och jobba i två olika program samtidigt var inget alternativ. Vi tyckte att det var enklare för både studenter och lärare att gå över med allt på en gång i Athena, säger Henrik Dunér, webbredaktör och Athena-administratör på Psykologiska institutionen.

Uppmanat till att genomföra självstudiekurser

Informationen till lärarna om det nya systemet har gått ut via stormöten och man har även uppmanat alla att genomföra de självstudiekurser som finns. Man har även jobbat mycket med att informera om Athena på institutionens webbplats på olika sätt. Till exempel genom att göra egna FAQ:s för både studenter och lärare.

Lärarna har sedan fått ganska stor frihet att lägga upp kurser på sitt sätt och även haft möjlighet till mer stöd och hjälp vid behov. Skiftet har gått relativt smidigt, även om det varit en del problem längs vägen.

–Vi började förbereda oss i våras men före sommaren låg vi lite efter tidsplanen. Vi fick inte igång de utbildningsinsatser vi hade hoppats på i tid och det var saker som inte var helt färdigutvecklade i Athena. Så det var ett orosmoment före semestern om vi skulle hinna, men det löste sig bra efteråt.

”Finns stor potential”

Henrik Dunér påpekar att det tar tid att utnyttja systemet fullt ut i början.

–Det finns stor potential i Athena. Men det tar ett tag att upptäcka alla funktioner och hur man ska använda dem.

Vad kan du ge för tips till de institutioner som funderar på att gå över i Athena?
–Ha inte för stor respekt för systemet. Athena är ganska enkelt att jobba i om man har lite webbvana. Det man kan tänka på är att all ny funktionalitet inte är tidsbesparande i arbetet. Så fundera på vad som är vinsten med ett visst arbetssätt eller funktionalitet. Samtidigt så ska man ju inte tänka att man gör saker för bara en termin utan för längre tid - så det kan vara värt att lägga ner utvecklingstid på det, säger Henrik Dunér.