Athena är en molntjänst som SU har köpt in av leverantören itslearning. Det är itslearning som står för den övergripande produktutvecklingen. IT-avdelningen kan därför inte själva utveckla funktionalitet i Athena, utan gör detta i samarbete med itslearning.

–Vi samlar in verksamhetens behov och försöker påverka leverantören att utveckla det som är mest viktigt för oss på Stockholms universitet. Till exempel har itslearning utvecklat studentvyn utifrån våra önskemål. Hittills har de varit tillmötesgående, säger Marika Frank på IT-avdelningen som arbetar med införandet av Athena.

Integrationer mot olika system

IT-avdelningen själva bygger också integrationer mot olika system som Ladok, Sisu och TimeEdit. I dessa fall kan man påverka funktionaliteten till viss del. All utveckling sker stegvis.

–Vi kan inte ändra funktionalitet med kort varsel utan det handlar om att samla in och analysera behoven i hela verksamheten så att vi prioriterar och planerar in rätt saker. För vår del på Stockholms universitet så handlar det även om att prioritera mellan olika system som utvecklas av samma utvecklingsteam, säger Marika Frank.

Olika typer av kursstrukturer

Just nu får IT-avdelningen många frågor kring när olika kursstrukturer kommer att kunna hanteras i Athena. IT-avdelningen arbetar aktivt med krav och design för att kunna hantera olika typer av sammanslagningar och uppdelningar av kurser.

–Planen är att utveckla avgränsad funktionalitet bit för bit så att vi successivt kan leverera något som ger mervärde till verksamheten. Det som först kommer att utvecklas är möjligheten att kunna slå ihop flera kurstillfällen med samma kurskod på en institution till en gemensam kursplats. Det handlar om kurstillfällen som har samma kursplan och schema men som det finns flera kurstillfällen för av administrativa och antagningstekniska skäl, säger Marika Frank.

Nästa steg som kommer att utvecklas är möjligheten att dela upp ett kurstillfälle i flera separata kursplatser för olika delkurser/moment.

–Vår plan är att båda dessa möjligheter (steg 1 och steg 2) ska vara utvecklade under vårterminen. Dock har IT-avdelningen begränsade resurser och därför är det svårt att säga exakt när de blir klara, säger Marika Frank.

Mer komplicerade kursstrukturer med sammanslagningar över institutionsgränser, delkurser sammanslagna med helkurser etc. kommer att utvecklas under våren.