Athena är en molntjänst som SU har köpt in av leverantören itslearning. Det är itslearning som står för den övergripande produktutvecklingen. IT-avdelningen kan därför inte själva utveckla funktionalitet i Athena, utan gör detta i samarbete med itslearning.

–Vi samlar in verksamhetens behov och försöker påverka leverantören att utveckla det som är mest viktigt för oss på Stockholms universitet. Till exempel har itslearning utvecklat studentvyn utifrån våra önskemål. Hittills har de varit tillmötesgående, säger Marika Frank på IT-avdelningen som arbetar med införandet av Athena.

Integrationer mot olika system

IT-avdelningen själva bygger också integrationer mot olika system som Ladok, Sisu och TimeEdit. I dessa fall kan man påverka funktionaliteten till viss del. All utveckling sker stegvis.

–Vi kan inte ändra funktionalitet med kort varsel utan det handlar om att samla in och analysera behoven i hela verksamheten så att vi prioriterar och planerar in rätt saker. För vår del på Stockholms universitet så handlar det även om att prioritera mellan olika system som utvecklas av samma utvecklingsteam, säger Marika Frank.