Fortfarande används Mondo till stor del av verksamheten då det i dagsläget inte är möjligt att skapa kursplatser för alla kombinationer av kurs- och tillfälleskoder i Athena.

Eftersom arbetet med att ta fram tekniska möjligheter för att kunna kombinera kurskoder dragit ut på tiden har förvaltningschef och IT-chefen initierat ett projekt med extra tillsatta resurser för att arbeta mot en snabbare lösning.

Information om den kommande utvecklingsplanen har i dagarna gått ut till alla registrerade införandekoordinatorer. I samband med detta har även en frågeenkät gått ut för att fånga in institutionernas kommande behov och önskemål.

Utvecklingsplaner 2019

IT-avdelningen arbetar nu efter planen att kunna erbjuda nya möjligheter vid två tillfällen i år; i början av juni samt i mitten av oktober.

Början av juni 2019:

  • Slå ihop flera tillfälleskoder för en och samma kurskod till EN kursplats
  • Skapa kursplatser för delkurser för EN kurskod

Mitten av oktober 2019:

  • Möjlighet att kombinera alla kurs-, tillfälles- och delkurskoder (i princip samma möjligheter som i Mondo)

Löpande gör systemleverantören också uppdateringar i Athena. Till exempel har studenter nyligen fått möjligheten att själva kunna välja kursgrupp (se videoinstruktion).

Plan för avveckling av Mondo

Som tidigare informerats är huvudplanen att stänga av Mondo för nya registreringar februari 2020 vilket i praktiken innebär att Mondo inte kan användas för kurser från och med VT20.

Bakgrunden är att Mondo inte är tillräckligt stabilt vilket innebär att detta centrala system för verksamhet och studenter kan bli otillgängligt. Mer information kommer från projektet som ansvarar för Mondos avveckling.

Vill du veta mer om Athena? 

Är du nyfiken på Athena och den funktionalitet som finns i lärplattformen? Varje tisdag kl. 13-14 håller Athenas applikationsspecialister i Athena-demonstrationer i Skära villan. Det finns även möjlighet till handledning på onsdagar, samt att det går att boka presentationer när ni har samlingar på institutionen.