– Det känns som att man kastas fram och tillbaka mellan olika plattformar hela tiden. Det är förvirrande, framför allt när olika institutioner gör på olika sätt, säger lärarstudenten Emelie Karlsson.

Hon läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6. Med två år avklarade är hon halvvägs in i utbildningen. Som lärarstudent har hon läst kurser på fl era olika institutioner och kommit i kontakt med många olika system. Hon upplever det som att mycket tid går åt till att sitta och leta efter viktig information.

Vill kunna logga in på ett ställe

– Man får alltid fundera lite ”vänta hur hittar jag det här nu”. Om man fick önska så skulle man ju vilja kunna logga in till allt på ett och samma ställe och att det där var tydligt och enkelt att hitta all information, nsäger Emelie Karlsson.

Under utbildningen så har hon till exempel växlat mellan Mondo och den nya lärplattformen Athena på olika kurser. 

"En fördel med mobilappen"

– Athena har funkat både bra och dåligt. Det beror lite på upplägget som kursen har. En del saker är svåra att hitta även där och följden blir att man lägger mycket tid på att bara hitta saker. En fördel med Athena har varit att kunna använda mobilappen, där man kan synka schema med kalendern och själv ställa in när man vill ha meddelanden. Man kan också ha snabb kommunikation med lärarna med messenger-funktionen.

IT-avdelningen vid SU jobbar på att förbättra situationen.

– På IT-avdelningen förstår vi studenternas frustration över att hitta rätt information snabbt. Vad gäller olika lärplattformar är problemet redan nu mindre eftersom vi ser att användandet av Mondo har minskat med 60 procent till fördel för den nya lärplattformen Athena. Vi hoppas att studenterna redan till vårterminen endast möter Athena, säger Stina Haase, projektledare på IT-avdelningen.