Lärplattformen Athena används nu på bred front och alla institutioner som tidigare använt Mondo har nu tillgång till Athena. Målet att alla kurser från och med februari ska hanteras i Athena istället för Mondo kommer uppnås förutom i något enstaka fall vilket är väldigt glädjande.

I samband med övergången från Mondo till Athena är även andra institutioner, som använder andra lösningar, visat intresse för att övergå till Athena.  Som en kommentar till intervjun med studenten Emelie säger Stina Haase som är projektledare för Athenainförandet: — Vi ser fram emot att studenterna snart möter en och samma lärplattform oberoende av vilken kurs de läser på SU.