Athena kommer så småningom att helt ersätta Mondo som lärplattform på universitetet. Under hösten 2018 kommer de flesta institutioner som tidigare använt Mondo att börja gå över till Athena. För de flesta sker övergången successivt med några kurser i taget. Även några institutioner som tidigare använt Fastreg eller andra lärplattformar kommer att gå över till Athena.

Fler kurser till våren 

För höstens kurser har det funnits vissa krav för att de ska kunna läggas in i Athena. Men IT-avdelningen jobbar nu för att flera olika typer av kurser och kursupplägg ska fungera.  

–Planen för hösten är att jobba vidare med att utveckla Athena och bland annat titta på några av de lösningar som krävs för att samtliga kurser förhoppningsvis ska kunna gå in i Athena till våren. Tanken är ju att Athena ska kunna bli hela SU:s lärplattform, säger Marika Frank på IT-avdelningen som arbetar med införandet av Athena.  

Exakt datum för när Mondo kommer att stängas ner är ännu inte beslutat, men troligen kommer höstterminen 2019 att vara sista terminen det går att skapa nya kurser i Mondo. 

Viktigt planera nya kurser i god tid

–Mondo har stabilitetsproblem så vi rekommenderar alla Mondo-institutioner att gå över till Athena så snart som möjligt - och det är viktigt att börja planera för övergången i god tid. Om man tänker börja använda Athena till våren bör man redan nu planera in aktiviteter för utbildning och ge extra tid för lärarna att skapa sina kurser. Athena har ett helt nytt sätt att strukturera upp kursinnehåll jämfört med Mondo så lärarna och institutionerna behöver tänka om första gångerna man lägger upp en kurs, säger Marika Frank. 

För de som är nyfikna på Athena så håller IT-avdelningen öppet hus i Skära villan varje tisdag kl. 13-14 under hela hösten. Då får man en demonstration av de grundläggande funktionerna i Athena och möjlighet att ställa frågor.