Nu är det möjligt att ge extern personal tillgång till Athena. Det kan t. ex. vara gästföreläsare, internationellt forskningssamarbete, samarbeten mellan lärosäten eller liknande.

Det är även möjligt att ge externa kursdeltagare tillgång till Athena. Det kan t. ex. vara kursdeltagare och doktorander från andra lärosäten eller studenter på uppdragsutbildningar som inte finns registrerade i Ladok.

Du kan läsa mer om hur du går tillväga i följande supportartiklar:

Ge anställda/studenter behörighet att använda Athena

Beställa universitetskonton för studenter som inte är registrerade i Ladok, och som behöver tillgång till Athena