Efter uppgraderingen av det kursadministrativa verktyget (kursadmin.su.se) går det att: 

  • Kombinera kurskoder, tillfälleskoder, delkurskoder, terminer, institutioner på en och samma kursplats.
  • Möjlighet att ange valfria namn till kursplatserna (max 57 tecken)
  • Om kursen ges på engelska kommer både den svenska och engelska kursplanen i SISU importeras till kursplatsen i Athena.
  • Om kursen ges på engelska kommer även TimeEdit-schemat importeras automatiskt på engelska till kursplatsen i Athena.
  • Möjlighet att skapa kursplatser med samma kombination av tillfälleskoder (kan vara av intresse om behov finns för att dela upp undervisning utifrån kursgrupper) 

Uppgraderingen innebär alltså att det sista tekniska hindret nu är borta för Ladokkopplade kurser. Förhoppningen är att återstående kurser som legat kvar i Mondo nu kan flyttas till Athena till VT20. Huvudmålet är att sedan avveckla Mondo strax efter vårens terminsstart.

Stöd och information

För dig som Athena-administratör kommer det att finnas några supportartiklar som visar hur du arbetar i det uppgraderade verktyget. Supportartiklarna är klara några dagar innan 15 oktober och aktuella länkar kommer att skickas ut per mejl till alla Athena-administratörer.

IT-avdelningen bjuder också in till informationsträff (tre alternativa tillfällen) under vecka 43 där vi går igenom det uppgraderade kursadministrativa verktyget. Tider och salar ser ni i länken nedan där ni anmäler er. Eftersom det är begränsat antal platser ber vi er att anmäla max en person per institution/avdelning.

Information om uppgraderingen har även gått ut per mejl till alla Athena-administratörer och införandekoordinatorer.