Nyheter

Nyheter

 • Nu är Athena störst 2019-12-05 Lärplattformen Athena används nu i högre grad än Mondo. Målet är att alla kurser ska hanteras i Athena fr. o. m. februari. 
 • Många system att lära för studenter 2019-09-30 Mondo, Athena, Ladok, VFUportalen, time edit – det är bara några av de system som en typisk SU-student behöver använda under sin utbildning.
 • Mer Athena-stöd för lärare och administratörer 2019-09-16 IT-avdelningen utökar nu möjligheten för lärare och administratörer att få personlig hjälp med individuella frågeställningar kring lärplattformen Athena. 
 • Uppdatering av Athenas kursadministrationsverktyg i juni 2019-05-28 Den 4-5 juni kommer Athenas kursadministrationsverktyg uppdaterats med två nya möjliga kursstrukturer.
 • Kommande utveckling i Athena 2019-05-09 IT-avdelningen har nu presenterat planen för kommande uppdateringar av lärplattformen Athena. Utvecklingsarbetet ska till exempel göra det möjligt att skapa kursplatser för olika kombinationer av kurs- och tillfälleskoder i Athena.
 • Skapa en digital studiemiljö med Athena 2020-04-01 Det finns många möjligheter med en digital lärplattform som Athena. Men det gäller också att som lärare fundera igenom hur man får ut det mesta av systemet. – Det är alltid hur man lägger upp undervisningen som är absolut viktigast - oavsett plattform, säger Ulf Olsson, vid Centrum för universitetslärarutbildning.
 • Nu kan extern personal och externa kursdeltagare få tillgång till Athena 2019-01-21 Nu har du möjlighet att ge extern personal och externa kursdeltagare tillgång till lärplattformen Athena.
 • Enhetlig struktur ska underlätta för studenterna i Athena 2018-12-18 Institutionen för mediestudier (IMS) är en av de institutioner som under hösten börjat använda Athena. För att underlätta för både lärare och elever så valde man att gå över med alla sina kurser samtidigt till den nya lärplattformen.
 • ”För oss var det enklare att gå över med alla kurser i Athena” 2018-12-12 Den nya lärplattformen Athena används nu som lärplattform vid de flesta av universitetets institutioner. De flesta har börjat med någon enstaka kurs. Men på Psykologiska institutionen valde man att gå över med alla institutionens kurser samtidigt.
 • Vilka institutioner använder Athena? 2018-11-15 Nu är det klart vilka institutioner som har börjat använda eller kommer börja använda den nya lärplattformen Athena till våren.
 • Hur går utvecklingsarbetet i Athena till? 2019-12-16 Den nya lärplattformen Athena används nu som lärplattform på åtminstone någon kurs på de flesta av universitetets institutioner. I takt med att fler använder tjänsten så kommer också fler önskemål om ny funktionalitet i Athena in till IT-avdelningen. Utvecklingen av systemet pågår för fullt.
 • Nu införs Athena som ny lärplattform 2018-09-17 Efter vårens pilottester har nu den nya lärplattformen Athena införts i stor skala på universitetet. Totalt har 33 institutioner börjat använda Athena i undervisningen på en eller flera kurser.
 • "Smidigt jobba med grupper i Athena" 2018-09-10 Hur väl fungerar den nya lärplattformen Athena för distanskurser? På Kemilärarnas resurscentrum har man under våren testat Athena för en distanskurs med gott resultat.
 • Nyfiken på Athena? Boka en demonstration till din institution 2018-08-23 Till hösten införs den nya lärplattformen Athena på universitetet. Det är ett modernt verktyg som erbjuder många pedagogiska möjligheter. Vill du och din institution veta mer om hur ni kan använda den nya lärplattformen? Då kan ni boka in en demonstration så kommer IT-avdelningen till er institution och visar verktyget.
 • "Enklare ge studenter individuell feedback i Athena" 2018-06-05 Under våren har universitetets nya lärplattform Athena testats. Christine Storr vid Juridiska institutionen är en av de lärare som deltagit i pilotomgången. Hon har tidigare jobbat i FastReg och är positiv till den nya plattformen.
 • "Athena uppmuntrar till god pedagogik" 2018-04-09 Under våren har universitetets nya lärplattform testats i en pilotomgång där några utvalda lärare och kurser jobbat i verktyget. Niklas Janz, universitetslektor i ekologi vid Zoologiska institutionen, är en av de lärare som under vårterminen har testat Athena.
Logga in i Athena här

Support

Hjälpdokumentation och videoguider finns i Serviceportalen. I Athena finns även en hjälpfunktion som nås från menyn bestående av tre prickar.

Under Vanliga frågor & svar hittar du svar på allmänna frågor om Athena. 

För frågor eller felanmälan kontakta Helpdesk via su.se/serviceportalen 

 

Kontakt

Ansvarig för Lärandestöd är IT-avdelningen.

Frågor eller idéer? Kontakta IT-avdelningen via Serviceportalen