Om projektet - Ny lärplattform

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. IT
  6. Stödsystem
  7. Athena
  8. Om projektet - Ny lärplattform

Om projektet - Ny lärplattform

Projektets tidplan

Remiss och remissvar

Den preliminära kravbild som tagits fram skickades på remiss till områdena, CeUL och studentkårerna under hösten. Synpunkter i de svar som inkommit har till allra största delen arbetats in i den slutliga kravbilden och upphandlingsunderlaget

Vad är en lärplattform?

En av definitionerna av en lärplattform är är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter.

Om användbarhet

Användbarhet är något betydligt mer än den “användarvänlighet” som ytligt sett kännetecknar IT-stöd med god kvalitet. I standardsammanhang definieras användbarhet utifrån ett systems ändamålsenlighet, effektivitet och användartillfredsställelse, i ett givet sammanhang och med givna användare, arbetsuppgifter och mål.

Vad använder andra lärosäten?

Här är en lista på system som används i på högskolenivå i Sverige (listan från december 2016 gör inte anspråk på att vara komplett).

Logga in i Athena här

Support

Hjälpdokumentation och videoguider finns i Serviceportalen. I Athena finns även en hjälpfunktion som nås från menyn bestående av tre prickar.

Under Vanliga frågor & svar hittar du svar på allmänna frågor om Athena. 

För frågor eller felanmälan kontakta Helpdesk via su.se/serviceportalen 

 

Kontakt

Ansvarig för Lärandestöd är IT-avdelningen.

Frågor eller idéer? Kontakta IT-avdelningen via Serviceportalen