Kemilärarnas resurscentrum (KRC) på Institutionen för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik (MND), startade sin distanskurs i Athena redan i oktober 2017. Kursen "Säkerhet i skolans kemiundervisning" har haft 38 deltagare som är verksamma kemilärare från hela Sverige.  

Högre genomströmning

Kursen har i år haft en bättre genomströmning än tidigare. Av de 38 deltagarna så har alla följt hela kursen, 27 var godkända när kursen slutade medan några lämnade in sin slutrapport i efterhand.

–Vi har ändrat från individuella inlämningar till gruppinlämningar, vilket är en förklaring till bättre genomströmning. Sedan har Athena så klart bidragit med att det har varit lätt att hantera gruppförfarandet och inlämningarna, säger Jenny Olander, kursansvarig.

Kursen startade med en uppstartsdag på plats på campus då även gruppindelning skedde, därefter har det fortsatta arbetet skett i grupperna på distans i Athena.

Enkelt administrera grupper

–Kursen bygger mycket på samarbete i gruppen och på ett stort kollegialt lärande där man ska kunna utbyta erfarenheter med varandra. Det har varit lätt att hantera gruppkonstruktioner i Athena, enkelt att skapa grupper och enkelt att ändra om grupperna förändras, säger Jenny Olander.

För gemensamma gruppmöten så använde man Adobe Connect eller Skype som ett komplement. Inlämningsuppgifterna lämnades sedan in gruppvis i Athena.

–Gruppinlämningarna fungerade bra. Som lärare har det också varit lätt att få en överblick över vilka uppgifter som är inlämnade och bedömda, säger Cecilia Stenberg, lärare på kursen.

Hon lyfter även fram möjligheten att sätta tidsgränser i systemet som något positivt.

–Det går att styra deadline och ställa in så att det går att lämna in i efterhand, men man ser att det är en sen inlämning. På den här kursen har det varit en styrka att det finns en sådan möjlighet. Och med den funktionaliteten så har vi även undvikit att få sena uppgifter på mejl.

All kommunikation i Athena

Under kursens gång skötte de all kommunikation i Athena. Både Jenny Olander och Cecilia Stenberg lyfter fram chattfunktionen som ett stort plus just vid distanskurser.

–På kursen jobbar vi mycket med feedback, och vi försökte jobba utifrån att Athena var vår enda kommunikationsplattform. På så sätt fick vi all kommunikation samlad och slapp mejlbombning. Det är enkelt att kommunicera via Athena, och man kan till exempel välja vilka som ska få viss information. Enstaka personer, en grupp eller en annan lärare. Att det fanns en app underlättade också kommunikationen, säger Cecilia Stenberg.

Hur har det funkat för kursdeltagarna att använda Athena?
–Vi har fått en del frågor så klart. I början hade en del svårt att hitta och tappade bort sig. Det är inte svårt att logga in och börja jobba i Athena, men det tar lite tid att lära sig strukturen och hitta bland flikarna, säger Cecilia Stenberg.

"Bygg på mer funktionalitet eftersom"

Även för lärarna var det mycket som var nytt i systemet.

–Det finns mycket flexibilitet i systemet, och man hittar successivt nya funktioner. Vi har inte använt allt som finns, till exempel har vi inte använt plagiatkontrollen. Lärandemålskopplingar använde vi inte så mycket heller första gången, men det kommer vi att göra mer nästa gång. Så att kursdeltagarna tydligare kan se hur de har klarat delmålen på vägen.

Vilket råd kan ni ge till de som skapar en kurs i Athena för första gången?
–Det är bra att ha en idé om en grundstruktur på kursen innan man sätter igång och skissa på vad vill man få ut av plattformen. Första gången tar lite tid att upptäcka vad som finns. Så ett bra tips är att göra det lättare första gången och sedan bygga på med mer funktionalitet eftersom.

Nyfiken på Athena? Boka en demonstration till din institution