Under uppdateringen den 4-5 juni går det inte att komma åt kursadministrationsverktyget. Ändringar i Ladok under denna period kommer heller inte att synkroniseras med kursplatser i Athena.

Det är dock möjligt att uppdateringen tar kortare tid och IT-avdelningen kommer att meddela när den är klar.

Observera att denna uppdatering inte påverkar Athenas kursaktiviteter för övrigt, det vill säga lärare och studenter kan fortsätta sitt arbete utan avbrott.
 
Efter uppdateringen går det att: 

  • Skapa en kursplats per tillfälleskod
  • Skapa EN kursplats för flera tillfälleskoder som är kopplade till en och samma kurskod i Ladok
  • Skapa kursplatser för delkurser för en och samma kurskod

Det blir dock inte möjligt att skapa en kursplats för en delkurs som inkluderar flera tillfälleskoder.
 
OBS! Ändringen kommer också innebära att kursadministrationsverktyget ändrar webbadress till: kursadmin.su.se 

Demonstration av uppdateringen

Demonstration av hur man arbetar med de nya möjligheterna i administrationsverktyget sker tisdag den 11 juni samt 18 juni klockan 13:00-14:00 i Skära villan.

Observera att under dessa demonstrationstillfällen sker ingen demonstration av själva Athena. Se även sidan Kurser i Athena. Om du inte kan komma på något av dessa tillfällen kan du istället ta del av de videoguider som IT-avdelningen kommer lägga upp i serviceportalen.su.se.

Framtida utvecklingsplaner - Athena

I mitten av oktober planerar vi att komma med nästa utveckling av administrationsverktyget. Då kommer det bli möjligt att skapa kursplatser i Athena för alla kombinationer av kurskoder, tillfälleskoder och delkurser på samma sätt som i Mondo.

Avvecklingsplan för Mondo

Huvudplanen för avveckling av Mondo innebär att stänga Mondo för nya registreringar i februari 2020. Separat information om detta går ut till alla institutioner.